Adoption

Många bildar familj genom adoption. Gifta par, samkönade par som ingått partnerskap och i vissa fall ensamstående har möjlighet att vända sig till socialförvaltningen med ansökan om medgivande att få ta emot ett barn från utlandet för adoption. En utredning om lämpligheten om dig/er som vill adoptera görs sedan av personalen vid individ- och familjeomsorgen.

Hemutredningen innebär hembesök och samtal med er som önskar adoptera. Utredningen syftar dels till att pröva lämpligheten och dels till att presentera familjen för det land som barnet kommer ifrån.

Sedan ska socialnämnden yttra sig över utredningen. Socialnämndens medgivande gäller för att ta emot ett barn med medverkan av någon av de adoptionsorganisationer som  är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

När det gäller adoption av barn från Sverige eller barn från länder som inte undertecknat 1993 års Haagkonvention ska frågan om adoption prövas av tingsrätten. Kommunens handläggning är kostnadsfri, däremot får man betala för ansökan hos domstolen.

Efterforskning
Du som är adopterad och vill söka dina rötter kan få hjälp och information om hur du går till väga genom socialförvaltningen 0960-155 00 växel.

Skriv ut: