Faderskap

Fastställande av faderskap

Alla nyfödda barn anmäls till lokala skattemyndigheten på hemorten för att bli folkbokförda. Sjukhuspersonalen fyller i och skickar anmälan. Föds barnet i hemmet anmäler barnets vårdnadshavare födelsen inom en månad till skattemyndigheten. När det gäller ett adopterat barn ordnar den myndighet som har beslutat om adoptionen också folkbokföringen.


När en kvinna får barn och är ogift, frånskild eller änka ska man fastställa faderskapet. Det gör man på socialkontoret. Syftet med det är att klargöra vem som är pappa till barnet. Socialkontoret kontaktar alla nyblivna föräldrar inom några veckor efter barnets födsel. Sedan skrivs vanligen faderskapsbekräftelsen på av föräldrarna vid ett besök hos handläggaren på socialkontoret. När det gäller föräldrarna som lever i samboförhållande är utredningen oftast mycket enkel. Bekräftelse av faderskap görs skriftligen vid besöket .

Det går bra att skriva på faderskapsbekräftelsen redan under graviditeten, de blivande föräldrarna kontaktar då själva den kommun där mamman är folkbokförd.

Vill du veta mer kontakta:
Socialkontoret, Daniella Lundgren, 0960-165 17
Skatteverket i Norrbottens län län, Skeppsbrogatan 48, 972 31 Luleå, telefon 0920-23 87 00.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.


Gemensam vårdnad
Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. För barn till ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Denna möjlighet är öppen för både svenska och utländska medborgare. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras även senare men då gäller följande:

- Om båda föräldrarna är svenska medborgare kan de göra en anmälan till folkbokföringen, lokala skatteverket, där barnet är skrivet.
- Om någon av föräldrarna är utländsk medborgare måste ansökan om gemensam vårdnad göras hos domstol.

Häva faderskap
Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan då vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för både modern som den äkta mannen att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andre mannens faderskap bekräftas. Detta kan ske antingen vid domstol eller utan särskild process genom kommunens medverkan. I det sistnämnda fallet ska också den äkta mannen godkänna bekräftelsen.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: