Familjerätt

Verksamheten omfattar bland annat fastställande av faderskap, medverkan vid samarbetssamtal, avtalsskrivningar och annat som syftar till att hitta gemensamma lösningar i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.   

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. Ni som föräldrar kan få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Socialsekreterarna utgår från lagstiftningen i föräldrabalken och socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten handhar även internationella adoptioner. Här handlar uppdraget om att ge information om gällande regler, göra hemutredningar och lämna förslag till beslut till Socialnämnden, stötta blivande föräldrar till utbildning, följa ärendet i de olika skeendena samt ansvara för uppföljningsrapporter.    

Om du behöver hjälp eller stöd så äre du välkommen att vända dig till famlijerätten.
0960-155 59, 0960-157 37 alt 0960-165 18. Vi nås säkras klockan 08-12.00.   
      
 

Skriv ut: