Pärlan öppenvård, missbruk och beroende

Individ- och familjeomsorgen arbetar med enskilda och familjer som av olika skäl behöver rådgivning, stöd och behandling.

Enligt Socialtjänstlagens 5 kap 9 § har socialtjänsten ett särskilt ansvar för att människor med alkohol- eller drogberoende får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Socialtjänsten har även en skyldighet att hantera tvångslagsstiftning enligt LVM (lagen om vård av missbrukare).

Pärlan - öppenvårdsinsats via Arvidsjaurs kommun


Har du eller någon som är dig närstående alkohol- eller drogproblem är du alltid välkommen att vända dig till individ- och familjeomsorgens öppenvårdsenhet Pärlan, Östra Skolgatan 18 A. Här finns socialtjänstens resurser för rådgivning, stöd och behandling samlat inom områdena alkohol/narkotika och stöd till anhöriga både vuxna och barn. Landstinget har ansvar för vissa delar av stöd till personer med missbruk.

På Pärlan sätter vi personen i fokus. Insatsen bygger på frivillighet. Målet är att varje person skall uppnå ett bekvämt sätt att leva nyktert och drogfritt.

Vi arbetar enligt nationella riktlinjer och ger stöd för personer att förbli nyktra & drogfria genom olika kognitiva program som ska passa den enskildes behov. Vi ger även information och hjälper till med ansökan om behov finns till annan vårdform, institutionsvård och förmedlar kontakt till självhjälpsgrupper. Om behov finns, kan vi hjälpa till att etablera samtalskontakt hos någon annan vårdgivare, ex hos psykiatrin. Pärlan kan vara behjälplig vid drogscreening och verifiering av nykterhet. I övrigt kan Pärlan även erbjuda stöd till vuxna anhöriga och barn.


BRA samtal, barns rätt som anhöriga

3-5 samtal för att ge information och för att erbjuda råd och stöd till barn som är anhöriga till en förälder

  • med en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
  • med en psykisk sjukdom
  • med en psykisk funktionsnedsättning
  • med en intellektuell funktionsnedsättning
  • med missbruk/beroende
  • som avlidit

Syftet är att öka barnets delaktighet och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.


Förebyggande/utåtriktat arbete 

  • riktad droginformation/föreläsningar med olika teman till elever och personal i grundskolan och till gymnasiets olika utbildningsprogram och till arbetsplatser mm.
  • information i utställningsform

Ann-Sofie Nilsson

Socialsekreterare/handläggare Pärlan

Telefon: 0960-157 37
E-post: ann-sofie.nilsson@arvidsjaur.se

Mona Larsson Dalberg

Socialsekreterare/handläggare Pärlan

Telefon: 0960-155 59
E-post: mona.larsson-dalberg@arvidsjaur.se

Gerd Lundgren

Gerd Lundgren

Socialsekreterare/handläggare Pärlan

Telefon: 0960-165 18
E-post: gerd.lundgren@arvidsjaur.se

 

 
 

 


 

Skriv ut: