Personligt ombud

Personliga ombud ska bidra till att psykiskt funktionshindrade får sina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för de personer som finns i målgruppen.

Det personliga ombudet skall hjälpa sin uppdragsgivare, den psykiskt funktionshindrade, i hans/hennes samtliga myndighetskontakter såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknads-
åtgärder.

Ett personligt ombud skall även se till att samverkan mellan myndigheter och verksamheter utvecklas för att ge individen full behovstäckning. Ombuden skall vara en tillgång för de funktionshindrade, inte för myndighetspersoner eller andra personalgrupper. 

I vår kommun är Anna Jakobsson och Emma Lundgren anställda som personliga ombud.
De finns i Arvidsjaur tre dagar per vecka, övriga dagar är de i Arjeplog. Anna och Emma har sina kontor i kommunhuset i Arvidsjaur. Ingången är samma som till socialkontoret, sedan en trappa upp. Personliga ombuden gör också hembesök.    

Anna Jakobsson

Personligt ombud

Telefon: 0960-155 44
Mobil: 070-639 04 95
E-post: förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Emma Lundgren

Personligt ombud

Telefon: 0960-165 66
Mobil: 070-680 79 76
E-post: förnamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: