Våld i nära relation


Vad menas med våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • fysiskt
  • psykiskt
  • sexuellt
  • ekonomiskt
  • materiellt
  • latent

Alla inblandade påverkas i en relation där våld i nära relation förekommer: den våldsutsatta, barnen men även den person som bär ansvar för våldet, men för alla som berörs finns det hjälp att få. Våld i nära relation är brottsligt, ett folkhälsoproblem, ett socialt problem och ett jämställdhetsproblem. 

Om du önskar att komma i kontakt med någon på socialtjänsten kan du ringa via kommunens växel: 0960-155 00. Om läget är akut ring 112 för att komma i kontakt med Arvidsjaurs socialjour eller polismyndigheten.


Några ideella organisationer som du kan du vända dig till:

HERA Kvinnojour Arvidsjaur
Blir du utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld? Vi lyssnar, ger stöd och du kan vara helt anonym.
Alla kvinnor och tjejer är välkomna !
Telefon: 070-668 63 66 alt: 070-369 1933.
Mailheraarvidsjaur@telia.com

Brottsofferjouren (BOJ) Piteå- Älvdal
Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har utbildning att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som t ex våld. Brottsofferjouren erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Telefon brottsofferjouren: 116 006 (Norrbotten: 0920-104 13.)
Mail: fraga@boj.se

Skriv ut: