Våld i nära relation


Vad menas med våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • fysiskt
  • psykiskt
  • sexuellt
  • ekonomiskt
  • materiellt
  • latent

Alla inblandade påverkas i en relation där våld i nära relation förekommer: den våldsutsatta, barnen men även den person som bär ansvar för våldet, men för alla som berörs finns det hjälp att få. Våld i nära relation är brottsligt, ett folkhälsoproblem, ett socialt problem och ett jämställdhetsproblem. 


Några ideella organisationer som du kan du vända dig till:

 

Brottsofferjouren (BOJ) Piteå- Älvdal
Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har utbildning att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som t ex våld. Brottsofferjouren erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Telefon brottsofferjouren: 116 006 (Norrbotten: 0920-104 13.)
Mail: fraga@boj.se

Skriv ut: