Våra verksamheter

 

Korttids/fritids Trasten
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt § 9 punkt 6 LSS. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skolan samt under lov är en insats enligt § 9 punkt 7 LSS.

Gruppbostäderna Borgen, Lärkan och Staren
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en insats enligt § 9 punkt 9 LSS.

• Gruppbostad Borgen
Gruppbostaden består av fyra lägenheter samt en gemensamhetslägenhet om allrum/kök och kontor/personalrum.

• Gruppbostad Lärkan
Gruppbostaden består av sju lägenheter samt en gemensamhetslägenhet med personalutrymmen med toalett/dusch.

• Gruppbostad Staren
Gruppbostaden består av fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen med toalett/dusch. 

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskas nivå i gruppbostäderna.

Dagverksamheten Lyckan
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig är en insats enligt § 9 punkt 10 LSS.

I verksamheten sysselsätts ca. 30 personer. I denna grupp ingår OSA-anställda, personer med trygghetsanställning  samt personer med ersättning från försäkringskassan eller pensionsmyndigheten. Antalet personer i verksamheten kan variera p.g.a. arbetsträningsperiodens längd och innehåll.

Arbetstiden varierar för arbetstagarna från ett par timmar per dag till hela arbetsdagar.

Arbetet utformas från var och ens behov.

Boendestödet 
Boendestödet hjälper i första hand personer under 65 år som är beviljade insatser i hemmet enligt Socialtjänstlagen (SoL).  Personerna kan tillhöra personkrets enligt LSS.

Träffpunkten 
Verksamheten finns i samma lokaler som boendestödjarna, i källarplanet på Solbacken. Träffpunkten är tillgänglig för de personer som har insatser via boendestödet. Personalen från boendestödet ansvarar för träffpunkten.

Skriv ut: