Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS har det övergripande ansvaret för vårdens kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård.

MAS, är en i hälso- och sjukvårdslagen reglerad tjänst.

Ansvaret avser den vård och behandling som ges, de krav som ställs på läkemedelshantering, dokumentation med mera samt anmälan om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling (Lex Maria). MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ansvarar MAS för att utarbeta och följa upp:

  • Avvikelsehantering
  • Delegeringsbeslut
  • Dokumentation
  • Kunskap och kompetensutvckling
  • Kvalitet och säkerhet
  • Rutiner och riktlinjer
  • Råd och stöd till vårdtagare, personal och anhöriga
  • Verksamhetstillsyn och uppföljning

Pernilla Berggren

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0960-158 68
Mobil: 070-697 93 77
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: