Vård- och omsorgsboende

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar i särskilda boenden för äldre- och funktionsnedsatta. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar dagtid vardagar. Varje boendeenhet har en patientansvarig sjuksköterska som har huvudansvaret för omvårdnaden. Läkare tillhandahålls av Landstinget.

Skriv ut: