Anhörig-/närståendestödI vårt samhälle finns det många som vårdar/hjälper någon. Det kan vara på grund av hög ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning personen inte klarar vardagen på egen hand. Stödet från dig som närstående är värdefullt. Både för din närstående och för dig som vårdar.

Det skänker glädje att hjälpa en närstående i sin vardag. Men det kan ändå finnas stunder som upplevs tunga och påfrestande. Vi vill värna om och underlätta för dig som vårdar en närstående. 
Vi vill ge möjlighet till avkoppling och egen tid, genom att erbjuda stöd av olika slag. De olika insatser som erbjuds har till syfte att öka livskvalitet, förebygga ohälsa och att motverka isolering.

I det här dokumentet hittar du mer information om anhörigstöd

Anhörigstödet finns reglerat i 5 kap 10 § Socialtjänstlagen

Socialtjänsten ska

 • Samverka med anhöriga
 • Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen
 • Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande
 • Utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd
 • Hålla regelbunden kontakt och följa upp stödinsatserna
 • Arbeta med samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Rätten till anhörigstöd gäller inom hela socialtjänsten, inte bara inom äldreomsorgen.

Vi kan erbjuda:

 • Hembesök, av biståndshandläggare, distriktsköterska eller arbetsterapeut
 • Enskilda samtal
 • Information om olika stödformer
 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst
 • Avlösning i hemmet, max 10 tim/mån
 • Korttidsplats på korttidsavdelningen Bryggan för avlastning

Anhörig/Närståendestöd

En av kommunens sjuksköterskor, Gunilla Sundström har särskilt ansvar för stöd till anhöriga                                                

De kan nås onsdagar mellan 8.00-15.30             073-076  55  90      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Skriv ut: