Återvinningscentraler

Avfall måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På återvinningscentralerna i Glommersträsk, Moskosel och i Arvidsjaur får du lämna ditt grovavfall. På ÅVC i Arvidsjaur kan du även lämna farligt avfall. Du hittar öppettiderna här nedan.

Försök att sortera avfallet redan hemma, oavsett om du kör med släp eller rymmer skräpet i bilen. Tänk också på att säkra avfallet på släpen så att det inte flyger av och skräpar ner längs vägarna. Är du osäker hur du ska sortera så fråga ÅVC-personalen. Vi finns här för dig!

 

Frågor och svar

När har Arvidsjaurs ÅVC öppet?

När har Glommersträsk ÅVC öppet?

När har Moskosel ÅVC öppet?

Vad räknas som grovavfall?

Vad kan jag kasta i det gröna kärlet hemma?

Räknas alla växter till trädgårdsavfall?

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?

Vad räknas som elavfall?

Varför ska vi återvinna avfall?

Varför ska jag lämna saker till återbruk? 

Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall - finns det någon guide? 

Måste jag sortera mitt avfall?Arvidsjaurs ÅVC

 

Öppettider

Måndag och torsdag: 09-19
Tisdag och onsdag: 09-17
Fredag: 09-13

 Extra öppet

 • 27 jan
 • 24 feb
 • 23 mars
 • 27 april
 • 18 maj (extra)
 • 25 maj
 • 29 juni

 

 • 27 juli
 • 31 aug
 • 21 sept  (extra)
 • 28 sept
 • 26 okt
 • 30 nov
 • 21 dec

Avvikande öppettider

 • Skärtorsdag 28/3: 09-13
 • Valborgs 30/4: 09-13
 • Midsommar 20/6 09-13
 • 23/12: 09-17
 • 30/12: 09-17
 • Stängt röda dagar

Hitta hit


 

Glommersträsk ÅVC

 

Öppettider

Helgfria måndagar: 14.00-19.00. Extra öppet 18/5: 10-13.

Hitta hit


 

Moskosels ÅVC

 

Öppettider

Helgfria måndagar: 14.00-19.00. Extra öppet 18/5: 10-13.

Hitta hit

 


Vad räknas som grovavfall?

Till grovavfall räknas stora och skrymmande föremål från hushåll, t.ex. cyklar eller möbler. Det är avfall som antingen är för stort eller av annan anledning inte lämpar sig att kasta i de vanliga kärlet för hushållsavfall (restavfall). En stor del av grovavfallet kan sorteras för återvinning, t.ex. träavfall, metallskrot o.s.v.

Om du har en möbel eller andra saker som du inte längre vill ha kvar men som fortfarande går att använda så kan du lämna det i Returtältet på ÅVC i Arvidsjaur eller lämna in till Ånyo Returbutik på Stationsgatan 31A.

Tillbaka till Frågor och svar


Vad kan jag kasta i det gröna kärlet hemma?

Till restavfall räknas det avfall som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, el- och elektronikavfall, grovavfalll, förpackningar och tidningar. Matavfall ska egentligen även det sorteras ut, men Arvidsjaur har ett undantag från kravet om matavfallsinsamling med anledning av utebliven miljönytta (läs mer här). Du kan därför kasta matavfallet i det gröna kärlet eller välja att starta en varmkompost för att skapa näringsrik jord och få billigare sophämtning (läs mer om kompostering)

Tillbaka till Frågor och svar


 

Räknas alla växter till trädgårdsavfall?

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas, både grenar, kvistar och andra växtdelar. Du kan välja att kompostera trädgårdsavfallet hemma utan något särskilt tillstånd eller lämna det till Återvinningscentralen för hantering. 

Ibland kan objudna gäster smyga sig in i trädgården i form av invasiva växter. Det är växter som egentligen inte hör hemma i vår natur, sprider sig lätt och utkonkurrerar inhemska arter. Om du upptäcker en invasiv växt på din fastighet så har du en skyldighet att förebygga dess spridning. Du får inte ha ned invasiva växter i trädgårdskomposten. Mindre mängder kan sättas i dubbla förslutningsbara sopsäckar och kastas i det gröna kärlet för hushållsavfall. Större mängder lämnas i dubbla sopsäckar till Återvinningscentralen i Arvidsjaur för uppbränning. 

Tillbaka till Frågor och svar


 

Hur ska jag veta vad som är farligt avfall?

Produkter som är skadliga för människor och miljön räknas som farligt avfall. I ett vanligt hushåll kan det t.ex. vara kemikalier, lim- och färgrester, läkemedel och mediciner, elektronik, lågenergilampor, lysrör, kyl- och frysskåp och batterier. Farligt avfall får INTE blandas med övrigt avfall eller spolas ner i avloppet då det utgör stor risk för människa och miljö. 

Tänk på att inte blanda olika medel, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Allt detta gör man för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet för några risker. Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till Arvidsjaurs återvinningscentral. Läkemedel lämnas till apotek och fyrverkerier och explosiva ämnen lämnas till polisen. Gasolbehållare lämnas till återförsäljare. Klicka här för att läsa mer om farligt avfall.

Tillbaka till Frågor och svar


Vad räknas som elavfall?

Till elavfall räknas alla produkter med sladd eller batteri. Det är viktigt att du lämnar in det för återvinning då det innehåller material som kan bli till nya produkter. De kan även innehålla miljöfarliga ämnen så som kvicksilver, bly, kadmium och freoner som är farligt för människa och miljö.

Lösa småbatterier kan lämnas i en batteriholk vid återvinningsstationen. Produkter med inbyggda batterier lämnas med annat elavfall till Arvidsjaurs ÅVC. Bilbatterier kan även dem lämnas till kommunens återvinningscentral eller till företag som säljer bilbatterier. 

Tillbaka till Frågor och svar


 

Varför ska vi återvinna avfall?

Genom att sortera och återvinna olika sorters avfall tar vi reda på material för miljön-, klimatets och vår egen hälsas skull. Vi sparar energi, koldioxidutsläpp och jungfrueliga material på att återvinna i jämförelse med att bryta nytt, och säkerställer att inga farliga ämnen riskerar att utsätta oss, djur eller natur för skada. Många material kan användas flera gånger om och genom att sortera minskas även det avfall som annars riskerar att hamna på deponi (soptipp).

Tillbaka till Frågor och svar


 

Varför ska jag lämna saker till återbruk? 

Det bästa du kan göra för miljön är att dela, låna, laga och återanvända. Istället för att lämna sakerna som du inte har användning för, till förbränning eller materialåtervinning, kan du lämna dem till återbruk. Ge dina gamla prylar en ny chans genom att lämna dem i Returtältet på ÅVC i Arvidsjaur eller till Ånyo Returbutik.

Tillbaka till Frågor och svar 


Jag vet inte hur jag ska sortera mitt avfall - finns det någon guide? 

Ja, du kan se vår sorteringsguide här eller söka på det avfall du vill sortera på www.sopor.nu för mer information om vart det ska lämnas.

Tillbaka till Frågor och svar  


Måste jag sortera mitt avfall?

Att sortera sitt avfall är inte bara ett sätt att skydda människa och miljö och ta tillvara på resurser. Som invånare har du en skyldighet att sortera returpapper, förpackningar, elavfall, batterier, läkemedel och grovsopor. Den skyldigheten är reglerad i lag.

Tillbaka till Frågor och svar

 

 

Interna länkar:

 

Skriv ut: