Återvinningstationer, ÅVS

för förpackningar och tidningar

 

Vid återvinningsstationerna kan du lämna ditt förpacknings och tidningsavfall. Stationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

 

I Arvidsjaurs kommun finns nio återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av metall, glas, papper och hårdplast samt returpapper.

Återvinningsstationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. Insamlingen bekostas av oss konsumenter, genom en återvinningsavgift, som man lagt på priset på alla förpackningar. Om förpackningarna hamnar i soporna i stället för i återvinningsstationen, måste vi betala hanteringen en gång till, på sopräkningen. Därför är det viktigt att alla förpackningar lämnas till återvinning.

Däremot får man inte lämna t.ex dricksglas, leksaker eller andra sopor som inte är förpackningar vid återvinningsstationerna, eftersom de inte ingår i producenternas system.

För att återvinningen ska fungera är det också viktigt att lämna rätt förpackning i rätt behållare och ingenting på marken. Om vi hjälps åt att hålla rent och snyggt vid återvinningstationerna blir det trevligare för alla.

 

Här finns återvinningsstationerna i vår kommun

Arvidsjaurs tätort:  

Östra Skolgatan vid Stortorget (ny 2021)

Korsningen Hedgatan/Gamla landsvägen

Bakom kommunhuset

Sten Laestadiusväg - Odlingsgatan

 

Byarna:

Glommersträsk - Ängsvägen, vid ishallen

Abborrträsk - Folkets Hus

Lauker - Vid fd lanthandeln

Moskosel - Vid fd brandstationen

Auktsjaur - Vid byastugan


 

Hur vet jag om mitt avfall ska till en återvinningsstation?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska sorteras som vad. Ett bra sätt att börja är att ställa sig frågan:

Är det en trycksak* eller förpackning av något slag?
(*tidningar, tidskrifter, reklamblad etc.)

Svarar du JA på frågan kan du lämna avfallet på en återvinningsstation

Svarar du NEJ på frågan ska avfallet lämnas in vid återvinningscentral eller lämnas i hushållssoporna.

 


 


 

 

Länk till förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida


Synpunkter och frågor om ÅVS från allmänheten:
tel:  0200-88 03 11
Samtalen besvaras lokalt hos samordnings-entreprenören


 

Hur ska man sortera på en Återvinningsstation

Skriv ut: