Återvinningstationer

I Arvidsjaurs kommun finns nio återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av metall, glas, papper, plast samt returpapper. Stationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

Att källsortera och lämna förpackningar till återvinning gynnar miljön och sparar både energi, material och pengar. När vi handlar tidningar eller varor som är i eller har en förpackning så finns det medräknat en återvinningsavgift i priset som bekostar insamlingen. Om vi kastar förpackningen i de vanliga soporna istället för att återvinna dem så måste vi betala hanteringen en gång till via sopräkningen. Lämna därför alla dina förpackningar, tidningar och annat tryckmaterial till en återvinningsstation - viktigt för både miljön, klimatet och ditt närområde.

Klicka här för att hitta din närmaste återvinningsstation

 


 

Frågor och svar

 

Vad ska jag lämna på återvinningsstationen?

Vad menas med förpackning?

Varför ska jag källsortera mina förpackningar?

Varför får jag bara lämna förpackningar på stationen och inte andra småsaker i exempelvis plast eller glas?

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på soptippen?

Måste jag diska ur förpackningarna innan jag sorterar dem på återvinningen?

Hur sorterar jag en förpackning om består av lite allt möjligt?

Om en påse eller tablettkarta är silverfärgad på insidan, är det plast eller metall?

Ska mjuka och hårda plastförpackningar lämnas i samma behållare?

Vart kan jag hitta min närmaste återvinningsstation?

Hur anmäler jag problem eller fel jag upptäckt vid återvinningsstationen?

 

 Vad ska jag lämna på återvinningsstationen?

       


Sortera och lämna in dina förpackningar av papper, kartong, wellpap, plast, glas, tidningar och annat tryckmaterial på återvinningsstationen. Du kan även lämna batterier i angiven behållare. Om du är osäker på i vilken behållare din förpackning ska sorteras så kan du kolla på baksidan av förpackningen. Där finns oftast en av ovanstående symboler eller en sorteringsanvisning om i vilken behållare den hör hemma. Du kan också spana in vår sorteringsguide eller gå in på www.sopor.nu för att snabbt få svar på vart du lämnar ditt avfall.  

Tillbaka till frågor och svar

 


 

Varför får jag bara lämna förpackningar på stationen och inte andra småsaker i exempelvis plast eller glas?

Företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkter till Sverige har ett ansvar att samla in och ta rätt på avfallet. Det kallas för producentansvar. Förpackningar är en varugrupp som har producentansvar och därför måste de samlas in för att producenterna ska kunna ta rätt på och återvinna förpackningarna. Genom att kasta andra saker som inte är en förpackning på återvinningsstationen, exempelvis ett trasigt dricksglas eller en plastleksak, så försvårar man producenternas möjlighet till återvinning då produkterna dels inte ska sorteras där, men även för att de oftast består av en annan typ av material. Även om grundmaterialet är densamma, exempelvis glas eller plast, så har de ofta en annan sammansättning som vid en blandning med förpackningarna kan försämra den nya råvarans kvalité. 

Tillbaka till frågor och svar


 

Vad menas med förpackning? 

Till förpackning räknas allt material som används för att skydda, omsluta eller presentera en vara eller produkt under tiden den används eller när den är slut. Om du exempelvis köpt en brödlimpa så är plastpåsen runt brödet en förpackning som du sedan ska återvinna. Papperspåsen som du fyller med frukt och grönt i butiken ska även den sorteras som en pappersförpackning. Till och med toapappersrullen i kartong är en förpackning som ska sorteras och återvinnas. 

Tillbaka till frågor och svar


Varför ska jag källsortera mina förpackningar?

Att källsortera förpackningar och lämna det vidare för återvinning är viktigt av många anledningar. Genom att använda det redan befintliga materialet som finns i förpackningar kan vi spara på miljön och klimatet genom att inte behöva utvinna lika mycket råvaror för att producera nya förpackningar. Återvinning är dessutom en mindre energikrävande process än att ta fram nytt råmaterial för att producera mer, vilket sparar energi och minskar mängden utsläpp.

En annan anledning är att vi dessutom betalar för insamlingen genom en återvinningsavgift som redan finns inbakat i priset för varan. Genom att inte källsortera och istället bara kasta förpackningarna i de vanliga soporna betyder att vi måste betala för hanteringen en gång till via sopräkningen. Det är helt enkelt slöseri att inte källsortera.

Det är också reglerat i lag att invånare i Sverige ska sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna till återvinning. 

Tillbaka till frågor och svar


 

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på soptippen? 

Det stämmer inte, utan är en seglivad myt. Förutom att det är lag på återvinning, så får entreprenörerna en ersättning för att leverera rent och sorterat material till anläggningarna. Om materialet är blandat så tar inte anläggningen emot det och entreprenören får själv stå för kostnaden av förbränning eller deponi, vilket dem såklart inte vill göra.

Tillbaka till frågor och svar


 

Måste jag diska ur förpackningarna innan jag sorterar dem på återvinningen?

Nej, det är en myt. Förpackningen ska däremot vara tömd på sitt innehåll. Anledningen till att dem ska vara tomma är dels av hygienskäl och dels för att vissa automatiska sorteringsprocesser sorterar visst material efter vikt, vilket då kan bli missvisande och påverka återvinningsprocessen. 

Tillbaka till frågor och svar


Hur sorterar jag en förpackning som består av lite allt möjligt? 

Ta lös dem delar du kan, exempelvis en kork, och sortera den i rätt behållare. För material som består av både kartong och en plasthinna, exempelvis mjölk- eller juiceförpackningar, så sorterar du den som pappersförpackning. Plasthinnan kommer att separeras från kartongen under återvinningsprocessen. I allmänhet ska du sortera förpackningen utefter det som det finns mest av i förpackningen. Dubbelkolla vad som står på baksidan av förpackningen om du är osäker.

Tillbaka till frågor och svar


Om en påse eller tablettkarta är silverfärgad på insidan, är det plast eller metall? 

Kolla vad som står på baksidan av förpackningen, där ska det finnas en symbol eller anvisning för hur du ska sortera den. Om det inte finns så kan du testa knyckla ihop förpackningen - om den behåller formen är det metall och om den vecklar ut sig är det plast. Om tablettkartan har kvar tabletter så ska du lämna in den på närmaste apotek.

Tillbaka till frågor och svar


 

Ska mjuka och hårda plastförpackningar lämnas i samma behållare?

Ja, det stämmer! Du behöver inte separera plastförpackningar från varandra eftersom de hanteras på samma anläggning. Anläggningarna har möjlighet att på enkelt sätt separera den mjuka plasten från den hårda, så det enda du behöver tänka på är att lämna in dina förpackningar på återvinningsstationen.

Tillbaka till frågor och svar

 


 

Vart kan jag hitta min närmaste återvinningsstation?

I kommunen finns det nio återvinningsstationer, fyra stycken i tätorten och fem stycken fördelat i byarna Glommersträsk, Abborrträsk, Lauker,  Moskosel och Auktsjaur. Det lättaste sättet att hitta din närmaste återvinningsstation gör du genom att klicka på länken Hitta min närmaste återvinningsstationDu kan även se beskrivningar om vart de finns här nedan.

Arvidsjaurs tätort

Byarna
  • Östra Skolgatan vid Stortorget
  • Korsningen Hedgatan/Gamla landsvägen
  • Bakom kommunhuset
  • Sten Laestadiusväg - Odlingsgatan
  • Glommersträsk - Ängsvägen, vid ishallen
  • Abborrträsk - Folkets Hus
  • Lauker - Vid fd lanthandeln
  • Moskosel - Vid fd brandstationen
  • Auktsjaur - Vid byastugan

Tillbaka till frågor och svar


 

Hur anmäler jag problem eller fel jag upptäckt vid återvinningsstationen?

På varje återvinningsstation finns en informationsskylt. Där hittar du en kod för den specifika stationen vilken ska uppges när du felanmäler till exempel överfyllda behållare o.s.v. Det finns även en QR kod på skylten. Via den kommer du direkt till felanmälan för den specifika stationen. Mer information om återvinningsstationerna, felanmälan samt källsortering

Har du som privatperson synpunkter eller frågor om återvinningsstationerna går det att ringa Arvidsjaurs kommuns kundtjänst för avfall på 0960-156 07.

Tillbaka till frågor och svar


 

 

Skriv ut: