Råd och tips för kompostering


Trädgårdsavfall

I en trädgårdskompost kan gräsklipp, barr, löv, blast och andra växtrester komposteras. För trädgårdskompostering är det enkelt att själv tillverka en oisolerad behållare, det finns även färdiga att köpa. I en trädgårdskompost tar det tid innan avfallet brutits ned eftersom temperaturen inte är särskilt hög. Man bör nog räkna med minst ett år för att få en bra mylla

 

Hushållsavfall

Livet i en kompost behöver näring, luft och lämplig fuktighet. Finns dessa förutsättningar börjar nedbrytarna (markdjur t.ex. maskar och mikroorganismer) arbeta. Dessa förökar sig snabbt i gynnsam miljö. Ju fler det finns desto snabbare sker nedbrytningen. När nedbrytningen är intensiv kännns materialet varmt och temperaturer upp till 70 grader är inte ovanligt under de första dagarna, därefter avtar värmen. Om komposten inte känns varm kan det bero på sammansättningen. Det kan vara för lite näring, dålig luftomsättning, för torrt eller för fuktigt i komposten. Hushållskomposten är färdig efter cirka 6 månader. Då ser den ut och känns som jord.

 

Så här komposterar du ditt hushållsavfall:

För att kompostera hushållsavfall behövs en sluten behållare. Den får inte vara lufttät. Komposten måste vara konstruerad så att skadedjur inte kan ta sig in. Det finns bra komposter att köpa som inte behöver vara alltför dyra. Kompostern får inte placeras för nära grannen eller i närheten av en vattentäkt.

 

  • Lägg grovt material i botten (t.ex. kvistar) för att öka luftcirkulationen

 

  • Blanda olika material. Matavfall och gräsklipp, som båda är kväverika, varvas med något kolrikt som bark, spån, halm, löv eller annat trädgårdsavfall. En tumregel: 3 delar matavfall + 1 del strö

 

  • Finfördela avfallet för att få fler angreppsytor och därmed en effektivare nedbrytning

 

  • Komposten får varken bli för torr eller för blöt. Den skall kännas som en urkramad svamp. Är den för torr måste man vattna. Är den för blöt blandar man i material som suger åt sig fukt

 

  • Efterhand som man lägger i nytt avfall sjunker kokmposten ihop. Täck alltid det nya avfallet med strömaterial (jord, sågspån, kutterspån, trädgårdsavfall)

 

  • Blanda och lufta det aversta skiktet i komposten varje gång du lagt i något nytt. Ibland måste du även lufta på djupet. Detta för att erhålla en god syretillförsel.

 

  • Töm hushållsavfallet ofta.

 

  • OM du får flugor i komposten. Täck med strömaterial.

 
Den färdiga komposten är ett bra jordförbättringsmedel som kan användas till:
- Toppdressing av gräsmattan (5-10 l/m2)
- Jordförbättrare, myllas ned i rabatten och trädgårdslandet
- Planteringsjord, blanda 1 del kompost och 5 delar jord

 

Exempel på vad du kan kompostera: Exempel på vad du inte kan kompostera
frukt och grönsaker dammsugarpåsar
kaffe- och tesump, kaffefilter och tepåsar cigarettfimpar, aska
hushållspapper, äggkartonger, papper blöjor
matavfall potatis, fisk, spagetti, äggskal, kött mm) förpackningar som är belagda med vax, aluminium- och/eller plastskikt


 

Problem i komposten

Ingenting händer:
Om komposten inte är varm måste du öka aktiviteten. Vänd, lufta, rör om och känn om komposten är lagom fuktig. Myror är ofta ett tecken på torr kompost eller låg aktivitet.

Det luktar illa:
Om komposten är för våt uppstår förruttnelse. Gräv om och tillför spån, torvmull eller dylikt som torkar och luckrar upp i komposten.

Ohyra:
Larver kan förekomma om temperaturen stiger långsamt. Öka aktiviteten genom att vända om i komposten och förbättra kol-kvävebalansen. Larverna dör vid temperaturer över 45 grader.

Har du flugor, blanda om i komposten och täck ordentligt. Täck extra noga sommartid.

För att öka kolhalten och minska kvävehalten tillsätt: För att minska kolhalten och öka kvävehalten tillsätt:
papper frukt
sågspån färska grönsaksrester
bark fisk/kött
halm ägg
ris/kvistar färskt gräs
löv gödsel
torrt gräs    
Skriv ut: