Kontakt

 

Kundtjänst avfallsfrågor:


Sortering/byta sopkärl/ uppehåll i sophämtning:
Telefon: 0960-156 07, e-post: kundtjanst.avfall@arvidsjaur.se


Återvinningscentralen i Arvidsjaur:

Telefon: 0960-156 00


Fakturafrågor:

Telefon: 0960-158 49, e-post: fakturafragor@arvidsjaur.se


Ånyo Returbutik:

Telefon: 0960-158 38


Övergripande avfallsfrågor:

Avfallschef Johan Åberg
Telefon: 0960-155 40, 072-215 87 56


E-mail: 

Vill du skicka e-post till någon av Arvidsjaur kommuns medarbetare skriver du adressen så här: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se. Inga å, ä eller ö används.


Återvinningsstationer

Om du har synpunkter på skötsel av din återvinningsstation eller vill få svar på frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst för avfall på 0960-156 07.

 

 

 

 

Skriv ut: