Slamtömning

Kommunen utför slamtömning hos fastighetsägare som har egen slambrunn eller tank. Slambrunnar måste tömmas regelbundet och intervallet styrs av renhållningsordningen. Det finns möjligheter för undantag till bestämmelserna om tömningsintervall.

Skriv ut: