När kommer slambilen?

Tömning av enskilda avloppsanläggningar i Arvidsjaurs kommun

Tömning av enskilda avloppsanläggningar kommer att utföras enligt nedanstående perioder. Avvikelser från angiven tidsintervall kan förekomma.

 

Juni: Akkajaur, Avaviken, Bergnäs, Bergudden, Björkberget, Björkliden, Björklund, Brännholmen, Dunträsk, Fiskträsk, Glottjer, Grundträskliden, Iggejaur, Jerfojaur, Julträsk, Kikkejaur, Klementnäs, Klippiudden, Kläppen, Krokvik, Kronogård, Lerbäcken, Levatsfors, Lilla Bäcknäs, Mader, Mellansjö, Myrkulla, Myråsen, Månsträsk, Norrmyran, Nuortejaur, Nya Bastusel, Nya Jämtland, Renviken, Sarvasudden, Smaludden, Snierra, Snittjesbo, Sotträskliden, Stensund, Stickudden, Storheden, Strittjomvare, Strömnäs, Strömudden, Suddesjaur, Sundsnäs, Söderås, Södra Suddesjaur, Tallmyran, Tallträsk, Udden, Utterbacken, Vuolgamjaur, Västra Granudden, Åsen, Älvsbacka, Östansjö.

Juli:Abborrbäcken, Baktsjaur, Bergträsk, Bruket, Brännet, Bäcknäs, Deiva, Deppis, Dåjom, Falkbacken, Fjällbonäs, Flygplatsen, Forsheden, Framnäs, Gardejaur, Granbo, Grundträsk, Gullön, Holmfors, Hällberg, Högheden, Kilver, Ljusträsk, Lomträsk, Markusmyran, Mellannäs, Moran, Njallejaur, Norra Baktsjaur, Norra Bäcknäs, Norravanäs, Nyland, Pilträsk, Raivoberg, Renträsk, Rismyrheden, Rättsel, Rönnliden, Stenbacken, Stöverberg, Södra Grundträsk, Södra Sandträsk, Tallsund, Timmerheden, Utterliden, Viståsen, Vuotner, Vårudden, Västra Grundträsk, Åkroken, Östra Granberg.

Augusti: Abmorhed, Aggnäs, Akkavare, Auktsjaur, Björkås, Brännan, Dartsel, Donkavägen, Fristad, Granbackavägen, Grandal, Grannäs, Granudden, Grästjärn, Hedvallen, Holmträsk, Höganäs, Lambur, Lappskobacken,
Lauker, Lindås, Långsel, Lövviken, Moskosel, Njoka, Norra Holmnäs, Norra Näverliden, Nyträsk, Pjesker, Ra-venjaur, Renudden, Rånäs, Rönnberg, Sandviken, Sarvasåive, Serrejaur, Sjönäs, Sjöstrand, Sleng, Stormyrheden, Stormyrtorp, Sörgården, Tallnäs, Tjappsåive, Tjålten, Trolltjärn, Utterträsk, Vaxnäs.

September: Abborrträsk, Akkanålke, Aspliden, Backen, Bergsviken, Björkholmen, Boksel, Borgsjö, Brunmyrheden, Brännmyran, Bäckås, Falkbo, Fredsborg, Gallejaur, Gamla Skaraborg, Gammelvall, Gesik, Granhult, Granlund, Hedberg, Heden, Holmen, Holmsta, Hulte, Järvträsk, Krokberg, Krokträsk, Larsvik, Lilla Tallberg, Lillberg, Lundbacken, Lundby, Långträsk, Långträskholmen, Långudden, Mausjaur, Moräng, Nordanås, Norrmalm, Nya Skaraborg, Nyvall, Näverliden, Renvallen, Saltmyran, Siksjön, Sjöträsk, Skatträsk, Skogshult, Storberg, Strömbacka, Svanträsk, Södra Järvträsk, Tjärnheden, Torpet, Vallen, Vittjåkk, Västra Lundbacken, Ånäs, Övre Långträsk, Övre Njallejaur.

Oktober: Brännberg, Bränntjärn, Brännudden, Börstberget, Glommersträsk, Granliden, Hundbergsvägen, Hålberg, Hålbergsliden, Högbränna, Jäkna, Lappvallen, Långmyran, Lövudden, Norrstrand, Orrkammen, Rålund, Skogliden, Snöbränna, Stormyrliden, Storsund, Svartliden, Svedjan, Södra Lindås, Södra Renvallen, Sörstrand.

 

 

Viktigt när slambilen kommer

• Slamavskiljare, slutna tankar samt transportväg skall vara väl markerade.

• Till anläggning måste finnas farbar väg för tömningsfordonet. Om vi inte kan tömma din brunn på grund av låst vägbom eller annat hinder, debiterar vi en bomkörningsavgift.

• Enskild väg som nyttjas vid hämtning av slam skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

• Om tillfartsväg till anläggning inte har tillräcklig bärighet svarar fastighetsägare för att eventuella uppkomna skador åtgärdas.

• Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får ej vara övertäckt vid tömningstillfället. Tunga lock debiteras extra avgift. Lock får ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg.

• Om avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och slambrunn är så att slang längre än 15 m måste användas, debiteras extra avgift enligt taxa. Chauffören gör en professionell bedömning på plats av vägens och underlagets beskaffenhet vid tillfället.

• Om brunnslock eller vägbom är låst rekommenderar vi att använda kodlås, samt att meddela koden till kommunens kundtjänst. Om vi ej kan tömma p.g.a. låst grind eller annat hinder kommer ni att bli debiterad bomkörningsavgift.

Information och frågor

För information och frågor om slamtömning, kontakta avfallsenhetens kundtjänst på 0960-15607

Fakturafrågor på 0960-158 49

Övergripande avfallsfrågor på 0960-155 40.

/Avfallsenheten

Skriv ut: