Sophämtning


Vad ska jag lägga i kärlet?

Kärlet får endast innehålla brännbart hushållsavfall från hushåll eller jämförligt avfall från annan verksamhet. Kärl med uppenbart felaktigt innehåll töms inte.

Övrigt hushållsavfall kan lämnas till en ÅVC eller ÅVS. Läs mer om hushållsvfall.

Avfallet sitter fast

Det är fastighets ägaren som ansvarar att avfallet i kärlet inte sitter fast vid tömning. En orsak till att avfall kan vara kvar i kärlet efter tömning, är att avfallet frusit fast. Smutsiga kärl ökar risken för att avfallet fryser fast, rengör därför kärlet vid behov. Låt gärna soppåsen svalna innan du lägger den i kärlet. En annan orsak till att avfallet är kvar är att det packas för hårt i kärlet, det kilar helt enkelt fast. Sopbilsföraren ser inte ifall det är kvar något i kärlet efter tömning. Kontakta kundtjänst om du behöver ett större kärl eller vill beställa extratömning.

 

Rabatt för kompostering

Komposterar du ditt organiska hushållsavfall kan du få nedsätttning i avgiften. Mer information finns i avfallstaxan och under rubriken kompostering.

 

Var ska kärlet placeras?

Sopkärl ska placeras i direkt anslutning till trottoar (vintertid 1,0 m bakom trottoar) intill hämtningsväg senast kl 05.00 på hämtningsdagen. Saknas trottoar placeras sopkärl på lämpligt ställe 1,0 m från vägkant. Kärlet ska vara fritt stående, fullt synligt och lockets öppning vänt mot vägen. Med denna åtgärd säkerställer du att kärlet blit tömt.

Undantag från ovanstående stycke ges handikappade efter framlagt läkarintyg. Renhållaren hämtas då kärlet enligt direktiv från tekniska kontoret.

Sophämtning från flerfamiljshus och företag sker från central plats utomhus i anslutning till sopbilens färdväg.

Fastighetsägaren måste se till att väg fram till kärlens tömningsplats hålls i framkomligt skick. Hämtningsvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. 

 

Vilken storlek ska det vara på kärlet?

Du kan välja mellan 4 olika storlekar på ditt sopkärl, ju större kärl desto högre avgift.  Det minsta är 80 liter och brukar användas av mindre familjer eller av dom som komposterar själva. Det större kärlet 190 liter räcker oftast gott och väl för en normalstor familj med småbarn. De större kärlen 370 l och 660 l används oftast av företag och verksamheter. Avgiften för de olika kärlstorlekarna hittar du under rubriken Avfallstaxa och regler.

Hur det går till att byta kärl läser du mer om under rubriken Byte av sopkärl.

 

 

Sopentreprenör:

Från 20160101 är All-Miljö AB kommunens avfallsentreprenör för hushållsavfall.


Skriv ut: