Deponirest

Deponirest är avfall som inte går att återvinna, återanvända eller förbränna och inte är farligt avfall. Det är det som hamnar på soptippen.

Deponirest består ofta av produkter sammansatta av flera olika material. Du lämnar din deponirest på någon av återvinningscentralerna.

Exempel på deponirest

Exempel på avfall som deponeras är bilrutor och fönsterglas, spegelglas, gipsskivor, glasull, kristall, mineralull, betong med armering

Beskattning av deponi

Från och med 1 januari 2000 är det skatt på allt avfall som läggs på deponi. Skatten är för närvarande 435 kronor per ton. Hjälp till i vår strävan och ambition att så lite som möjligt ska behöva deponeras.

Vad händer med avfallet?

Avfall som inte går att återanvända eller återvinna, till exempel porslin, gullfiber, gips, spegelglas och planglas, fraktas till Piteå där det läggs på deponi.

Skriv ut: