Kompostering

Ungefär 40% av ditt avfall är komposterbart. Om du komposterar bidrar du till miljön, kan spara pengar och får ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan.

I Arvidsjaurs kommun kan du kompostera trädgårdsavfall utan särskilt tillstånd. Kompostering av matavfall på egna tomten eller för gemensam kompostering av matavfall måste anmälas till miljö- och byggenheten. Om du har en godkänd kompostanläggning för matavfallet kan du få du rabatt på sophämtningen. Läs mer här nedan om Trädgårdskompost och varmkompost för matavfall.


Trädgårdsavfall


I en trädgårdskompost kan gräsklipp, barr, löv, blast och andra växtrester komposteras. För trädgårdskompostering är det enkelt att själv tillverka en oisolerad behållare, det finns även färdiga att köpa. I en trädgårdskompost tar det tid innan avfallet brutits ned eftersom temperaturen inte är särskilt hög. Man bör nog räkna med minst ett år för att få en bra mylla.


MatavfallBild kompostering


Livet i en kompost behöver näring, luft och lämplig fuktighet. Finns dessa förutsättningar börjar nedbrytarna (markdjur t.ex. maskar och mikroorganismer) arbeta. Dessa förökar sig snabbt i gynnsam miljö. Ju fler det finns desto snabbare sker nedbrytningen. När nedbrytningen är intensiv kännns materialet varmt och temperaturer upp till 70 grader är inte ovanligt under de första dagarna, därefter avtar värmen. Om komposten inte känns varm kan det bero på sammansättningen. Det kan vara för lite näring, dålig luftomsättning, för torrt eller för fuktigt i komposten. Hushållskomposten är färdig efter cirka 6 månader. Då ser den ut och känns som jord.

 

Så här komposterar du ditt matavfall

För att kompostera hushållsavfall behövs en sluten behållare. Den får inte vara lufttät. Komposten måste vara konstruerad så att skadedjur inte kan ta sig in. Det finns bra komposter att köpa som inte behöver vara alltför dyra. Kompostern får inte placeras för nära grannen eller i närheten av en vattentäkt.

 • Lägg grovt material i botten (t.ex. kvistar) för att öka luftcirkulationen
 • Blanda olika material. Matavfall och gräsklipp, som båda är kväverika, varvas med något kolrikt som bark, spån, halm, löv eller annat trädgårdsavfall. En tumregel: 3 delar matavfall + 1 del strö
 • Finfördela avfallet för att få fler angreppsytor och därmed en effektivare nedbrytning
 • Komposten får varken bli för torr eller för blöt. Den skall kännas som en urkramad svamp. Är den för torr måste man vattna. Är den för blöt blandar man i material som suger åt sig fukt
 • Efterhand som man lägger i nytt avfall sjunker kokmposten ihop. Täck alltid det nya avfallet med strömaterial (jord, sågspån, kutterspån, trädgårdsavfall)
 • Blanda och lufta det aversta skiktet i komposten varje gång du lagt i något nytt. Ibland måste du även lufta på djupet. Detta för att erhålla en god syretillförsel.
 • Töm hushållsavfallet ofta.
 • OM du får flugor i komposten. Täck med strömaterial.

Den färdiga komposten är ett bra jordförbättringsmedel som kan användas till toppdressing av gräsmattan (5-10 l/m2), som jordförbättrare att myllas ned i rabatten och trädgårdslandet och som planteringsjord, blanda 1 del kompost och 5 delar jord.

Exempel på vad du kan kompostera: Exempel på vad du inte kan kompostera
 • frukt och grönsaker
 • kaffe- och tesump, kaffefilter och tepåsar
 • hushållspapper, äggkartonger, papper
 • matavfall (potatis, fisk, spagetti, äggskal, kött mm)
 • dammsugarpåsar
 • cigarettfimpar, snus
 • blöjor
 • förpackningar belagda med vax, aluminium och/eller plastskikt


Problem i komposten

Ingenting händer
Om komposten inte är varm måste du öka aktiviteten. Vänd, lufta, rör om och känn om komposten är lagom fuktig. Myror är ofta ett tecken på torr kompost eller låg aktivitet.

Det luktar illa
Om komposten är för våt uppstår förruttnelse. Gräv om och tillför spån, torvmull eller dylikt som torkar och luckrar upp i komposten.

Ohyra
Larver kan förekomma om temperaturen stiger långsamt. Öka aktiviteten genom att vända om i komposten och förbättra kol-kvävebalansen. Larverna dör vid temperaturer över 45 grader. Har du flugor, blanda om i komposten och täck ordentligt. Täck extra noga sommartid.

För att öka kolhalten och minska kvävehalten tillsätt: För att minska kolhalten och öka kvävehalten tillsätt:
 • papper
 • sågspån
 • bark
 • halmris/kvistar
 • lövtorrt gräs
 • frukt
 • färska grönsaksrester
 • fisk/kött
 • ägg
 • färskt gräsgödsel 
Skriv ut: