Återvinningsvagnar

Kommunen har två återvinningsvagnar som placeras ut i byar. Där kan du lämna glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, tidningar samt småbatterier. Annat avfall får ej lämnas.

Vagnarna placeras i byarna torsdag eller fredag den vecka som anges i nedanstående schema. Avvikelser kan förekomma. För allas trevnad, försök hålla rent och snöfritt runt vagnen. Vid frågor är du välkommen att kontakta avfallenhetens kundtjänst: 0960-15607. 

*För närvarande kommer ej återvinningsvagnen till Storberg och Deppis. Har du förslag på var sorteringsvagnen kan stå i dessa byar, ring 0960-15540.

BY

VECKA

Akkavare

2, 12, 22, 32, 42
Baktsjaur 9, 19, 29, 39, 49
Deppis* 5, 25, 45
Fjällbonäs 4, 14, 24, 34, 44
Hedberg 10, 20, 30, 40, 50
Hålberg 6, 16, 26, 36, 46
Järvträsk 8, 18, 28, 38, 48
Kläppen 9, 19, 29, 39, 49
Ljusträsk 2, 12, 22, 32, 42
Lomträsk 8, 18, 34, 48
Långträsk 1, 11, 21, 31, 41
Pjesker 5, 15, 25, 35, 45
Renträsk 7, 17, 27, 37, 47
Rättsel 3, 13, 23, 33, 43
Sandträsk 6, 16, 26, 36, 46
Serrejaur 4, 24, 44
Sjöträsk 10, 20, 30, 40, 50
Storberg* 1, 11, 21, 31, 41
Suddesjaur 3, 13, 23, 33, 43
Utterliden

7, 17, 27, 37, 47

Vuotner 14, 28, 38
Skriv ut: