Använd din egna kraft och gå eller cykla till skolan och jobbet

Vi vill slå ett extra slag för att gå eller cykla till skolan och jobbet! Det är ett utmärkt tillfälle för vardagsmotion. Gång och cykel är dessutom en yteffektiv transport som inte kräver stora parkeringsområden eller ger några miljöfarliga utsläpp.

Let's gå - Trampa på!

 

Aktiv transport (alltså där du använder din egna kraft för att ta dig någonstans) stärker kroppen, sinnet, hälsan och det gör dig smartare! Genom att röra dig mer i vardagen får din hjärna bättre förutsättningar att jobba och blir automatiskt smartare! Sen att man blir piggare och bidrar till en mer hållbar framtid är ju inte fel heller!

 

Hur?

Slå ett slag för dig och din omgivning och ta cykeln istället för bilen om du kan. Eller gå! Föregå med gott exempel, minska trafiken inom samhället och testa något nytt. Du kanske rent av hittar nya vanor eller upptäcker något nytt på vägen? 

Pröva! Det är det bästa sättet att skapa nya, hälsosamma vanor. Har du långt till arbetet? Bor utanför tätorten? Jobbar du hemifrån? Då kanske du kan ta en promenad på lunchrasten och passa på att göra ärenden? Har du nära till och från skola eller arbete? Ta en ”omväg”.

 

Skjutsa till skolan?

Barn rör sig allt mindre i vardagen och motion är viktigt för deras hälsa. Idag blir barn skjutsade i allt större utsträckning och trafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till och från skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. "Let´s gå, trampa på" vill uppmuntra fler att gå och cykla mer. Hör också vad Arvidsjaur-profilen Mats "Macke" Edin har att säga om saken! Film med Mats

 

Hur lång tid tar det att cykla eller gå?

Inom Arvidsjaurs samhälle är det nära till alla målpunkter. Klicka på de två kartorna nedan och se hur många minuter det tar att gå och cykla till centrum (eller till skolan) från olika delar av samhället.

 

Kartor som visar den tid det tar att cykla eller gå till centrum och Ringelskolan/Tallbackaskolan. Klicka på kartorna för att se dem i större storlek.

 

Gång- och cykelkampanjen

Arvidsjaurs kommun startade gång- och cykelkampanjen för första gången i maj 2021 och avser att fortsätta med den kampanjen varje år i samband med barmarkssäsongen. ”Let’s gå trampa på” är ett samarbete med Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Mer information finns via Regionens hemsida Let's gå - trampa på! - Aktiva transporter - Region Norrbotten. Arvidsjaurs kommun har som en del i kampanjen även valt att uppmuntra till att gå och cykla till arbetet.

 

 

Let's gå trampa på 2021 – hur gick det?

 

Hälsoaspekten är den vanligaste anledningen till att barnen går/cyklar/sparkar till skolan.

Under kampanjen 2021 genomfördes ett antal trafikmätningar och en enkätundersökning som riktades till vårdnadshavare till elever på grundskolan, högstadiet och gymnasiet.

Sammanfattat visar trafikmätningarna att till Ringelskolan och Tallbackaskolan blev 16 % skjutsade med bil den dag som mätningen skedde. Genomsnittlig trafik vardagar (måndag-fredag), dagtid (kl 6-19) är högst efter Västlundavägen vid busstationen (299 bilar/dag) men kort därefter kommer Stationsgatan med 250 bilar/dag. Lägst antalet bilar uppmättes efter Hemvärnsgatan, 97 bilar/dag. Trafiken efter Stationsgatan i riktning mot skolan är tydligt knuten till skolstart då flest bilar trafikerar gatan på morgonen under vardagar. Samma mönster syns i trafikmätningen för Hemvärnsgatan.

Enkätundersökningen besvarades av 131 personer. Svaren visade att hälsoaspekten är den vanligaste anledningen till att barnen går/cyklar/sparkar till skolan enligt undersökningen. Andra vanliga anledningar är att det upplevs som det snabbaste sättet till skolan samt för att det är bättre för miljön.

För låg och mellanstadiet uppgavs att ca 40% aldrig skjutsas till eller från skolan på vintern. Under barmark skjutas ca 64% aldrig. På Fridhem under vintern är det ca 68% som aldrig skjutsas och ca 85% under barmarksperioden. På gymnasiet är det ca 62,5 % som aldrig blir skjutsade under vintern och ca 79 % under barmark.

De främsta anledningarna till att vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn till skolan är att barnet hämtades/lämnades på väg till/från annat mål, att man anser att barnet har för mycket packning för att gå/cykla/sparka och på grund av dåligt väglag/kallt väder.

De elever som har mindre än 3 km till skolan blir skjutsade oftare vintertid än under barmarksperioden.

Resultatet i sin helhet finns sammanställt i en rapport som du kan hämta via länken nedan.

 

Frågor?

Vi jobbar för att peppa, informera och inspirera. Hör gärna av dig om du undrar över något.

Frågor kan ställas till samhällsbyggnadskontoret; Erika Resin, Britta Lundgren och Erika Harr – kontaktuppgifter hittar du i länken nedan.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: