Lekparker

 

I Arvidsjaur kommun finns det 18 lekplatser som kommunen ansvarar för. Nio av dessa är allmänna lekplatser. Resterande finns på förskolor/skolor och på Camp Gielas.

I Arvidsjaur tätort ser det ut enligt nedan

 
Rosa prick markerar allmänna lekplatser och gul markerar lekplatser på skolor och förskolor.

I Glommersträsk finns det en kommunal lekplats vid skolan.

Lekplatserna som ligger vid skolorna och förskolorna finns tillgängliga för allmänheten under de tider då verksamheterna inte är öppna. 

Om fel upptäcks på dessa platser så var vänlig och felanmäl detta via kommunens felanmälan som ni hittar längst ner på kommunens hemsida.

Skriv ut: