Skog och sol. Foto:Pixabay
Skog och sol. Foto:Pixabay

Skötsel av grönområden

Arvidsjaurs kommun strävar efter att erbjuda invånarna attraktiva utemiljöer. Den kommunala parkmarken omfattar bland annat bostadsnära parker och grönområden, lekplatser, strandpromenader, utegym, bollplaner och blomsterplanteringar. Kommunens uppdrag är att vårda och utveckla Arvidsjaurs utemiljöer på ett bra sätt utifrån behov och användning.

 

 

Johannaparken i Arvidsjaur

 

Röjning och fällning av träd

Kommunen har en löpande skötsel av grönområden. Trädfällning och röjning sker varje år utifrån var behoven är som störst och de resurser vi har att tillgå. Kommunen ansvarar för att ta ner träd som är i dåligt skick och som riskerar att falla. För att fortsätta ha en levande naturmark så fäller vi väldigt sällan friska träd. Misstänker du att ett träd kan utgöra en fara för liv eller egendom så kan du höra av dig till oss.

Du får normalt inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark. I vissa fall kan avtal skrivas mellan dig och kommunen om ni önskar ta ner träd på kommunens mark som till exempel skymmer solen.

 

Röja skymmande växtlighet

Fastighetsägare som upplever att ris och sly på kommunal mark i anslutning till sin fastighet skapar en mörk och osäker miljö kan gallra på egen hand. Men gallring får endast ske inom ett mindre område i anslutning till den privata fastigheten och endast av ris och sly som kan klippas med sekatör.

För trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator ber vi att du kontrollerar om du har träd och buskar som växer ut över gatumark. Vill du veta mer, klicka här.

 Naturmark

Belysning

Varje höst ronderar kommunens entreprenör all belysning som kommunen är huvudman för. I samband med detta så tänds områden upp eftersom och området körs igenom för att kontrollera att alla lampor lyser. Vi ser gärna att ni hjälper oss genom att felanmäla belysning som ni upptäckt är släckt. Se länken nedan om felanmälan.

Skymd belysning

Även du som privatperson kan bidra till en väl fungerande belysning. Kontrollera om gatubelysning är skymd av buskar eller träd som växer på din fastighet och ta ned det som skymmer. Likaså ska växtlighet från kommunal mark inte skymma belysningen. Vi ser gärna att ni hjälper oss att upptäcka belysning som skyms av kommunens växtlighet,  gör felanmäl via länken nedan.

Relaterade Länkar

Skriv ut: