Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Kommunen håller på att revidera översikts- och tillväxtplanen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan fanns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02. Samrådet är nu avslutat och nu håller vi på med att sammanställa och bemöta samtliga inkomna synpunkter samt att uppdatera planförslaget. 

Förhoppningen är att kommunstyrelsen ska kunna besluta om att ställa ut ett uppdaterat förslag till översikts- och tillväxtplan i maj månad. Sedan kommer planen att ställas ut och då finns återigen möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

På denna sida kan du som är intresserad följa kommunens arbete under hela processen.

Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost om utställning och antagande.

Längst ner på denna sida finns samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen tillgänglig. Där finns även minnesanteckningar från de möten som hållits om översikts- och tillväxtplanen under samrådet.

På sidan tidigare framtagna underlag finns ytterligare material som är framtaget under processens gång, bland annat minnesanteckningar från den tidiga dialogen.  

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: