Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Kommunen håller på att revidera översikts- och tillväxtplanen. Ett förslag till plan fanns tillgängligt för samråd under perioden 2023-11-28 till 2024-02-04. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna synpunkter och ta ställning till hur dessa bör påverka planförslaget.

Samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig via länkarna nedan.

Den som är intresserad kommer att kunna följa arbetet via denna webbsida under hela processen. Den som vill kan även lämna sin e-postadress via formuläret nedan för att få information vid granskning och antagande. 

Den som vill ta del av gällande översikts- och tillväxtplan kan göra det via sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan 

Synpunkter?

Lämna dina synpunkter här
Namn är frivilligt och behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du få uppdateringar under revideringen av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: