Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun finns tillgängligt för samråd under perioden 2023-11-28 till 2024-02-04. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planens innehåll.

Översiktsplanen är digital och går att läsa genom en webbsida med inbyggda interaktiva kartor via länken digital översikts- och tillväxtplan. Via länkarna nedan finns även möjlighet att läsa planen som vanliga PDF-dokument. På Medborgarhuset finns förslagen utskrivna att läsa på plats. Arvidsjaurs kommun bjuder även in till ett öppet samrådsmöte då vi informerar och pratar om förslaget:

När?   

12/12 klockan 18:00                                        

Var?

Arvidsjaur, Fullmäktigesalen

Vi vill ha era synpunkter!

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den 4 februari 2024 till kommun@arvidsjaur.se eller via formuläret nedan. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Synpunkter kommer efter samrådsperioden att sammanställas och behandlas i en offentlig samrådsredogörelse. Kommunen kommer därefter att ställa ut planen på nytt och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2024.

Den som är intresserad kommer att kunna följa arbetet via denna webbsida under hela processen. Den som vill kan även lämna sin e-postadress via formuläret nedan för att få information vid granskning och antagande. 

Den som vill ta del av gällande översikts- och tillväxtplan kan göra det via sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan 

Synpunkter?

Lämna dina synpunkter här
Namn är frivilligt och behandlas enligt Dataskyddsförordningen

Vill du få uppdateringar under revideringen av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: