Tidigare framtagna underlag under processen

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översikts- och tillväxtplan. Ett förslag finns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02. Förslaget finns tillgängligt på sidan www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Nedan finns tidigare framtagna underlag under processen.

Under "relaterade dokument" längst ner på sidan finns minnesanteckningar från genomförd dialog under april-juni upplagda samt de underlag som togs fram inför beslutet om att påbörja revideringen.

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: