Översikts- och tillväxtplan

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24, § 148 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Beslutet har överklagats. Kommunen inväntar laglighetsprövningen. Planen finns tillgänglig via länkarna nedan.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen avden fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. 

På sidan tidigare framtagna underlag finns ytterligare material som är framtaget under processens gång. 

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Ambitionen är att nästa revidering av översikts- och tillväxtplanen ska ske under 2023-2024. Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost när nästa översiktsplaneprocess sätter igång.

Vill du få uppdateringar under nästa revidering av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: