Översikts- och tillväxtplan

Kommunen håller på att revidera översikts- och tillväxtplanen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan fanns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02. Resultatet av samrådet finns sammanställt i samrådsredogörelsen nedan. Ett uppdaterat förslag till översikts- och tillväxtplan har sedan ställts ut för synpunkter under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Utställningen är nu avslutad och nu håller vi på med att sammanställa och bemöta samtliga inkomna synpunkter samt att uppdatera planförslaget.

Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2020.

Utställningsversionen av planbeskrivningen och markanvändningskartorna, som utgör själva planförslaget, finns tillgängliga via länkarna nedan. Där finns även planens bilagor. Du kan även välja att titta på markanvändningskartorna i vår interaktiva karta. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan. 

 

På sidan tidigare framtagna underlag finns ytterligare material som är framtaget under processens gång, bland annat minnesanteckningar från den tidiga dialogen och samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen.  

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost när planen sedan antas.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: