Översikts- och tillväxtplan

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Planbeskrivningen och markanvändningskartorna, som utgör själva planförslaget, finns tillgängliga via länkarna nedan samt i Medborgarhusets foajé. Där finns även planens bilagor. Du kan även välja att titta på markanvändningskartorna i vår interaktiva karta. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan. 

 

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den 13 augusti 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Inkomna synpunkter kommer efter utställningstiden att sammanställas och behandlas i ett offentligt särskilt utlåtande. I detta dokument kommer kommunen också att redogöra för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2020.

På sidan tidigare framtagna underlag finns ytterligare material som är framtaget under processens gång, bland annat minnesanteckningar från den tidiga dialogen och samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen.  

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost när planen sedan antas.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: