Översikts- och tillväxtplan

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24, § 148 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun. Fullmäktiges beslut vann laga kraft 2021-03-30. Planen finns tillgänglig via länkarna nedan.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen avden fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. 

Nu börjar arbetet med att göra verkstad av de rekommendationer som planen pekar ut. I mål- och resursplanerna kommer nämnderna och bolagen att få ange vilka rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen de avser att prioritera under kommande år. Vid årsbokslutet ska nämnderna och bolagen sedan redogöra för vilka rekommendationer som prioriterats under året samt beskriva resultatet av arbetet. Uppföljningen kommer att redovisas på hemsidan så att den som vill kan följa arbetet.

På sidan tidigare framtagna underlag finns ytterligare material som är framtaget under processens gång. 

Tillägg avseende vindkraft

2011-10-31 antog kommunfullmäktige ett tillägg till dåvarande översiktsplan avseende vindkraft. Beslutet vann laga kraft 2013-03-20. Under arbetet med kommunens nya översikts- och tillväxtplan konstaterades att tillägget avseende vindkraft fortfarande var aktuellt. Detta tillägg gäller därför fortfarande och finns tillgängligt på sidan tillägg avseende vindkraft.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Ambitionen är att nästa revidering av översikts- och tillväxtplanen ska ske under 2023-2024. Om du lämnar din e-postadress via formuläret nedan kan du få uppdateringar via epost när nästa översiktsplaneprocess sätter igång.

S

Vill du få uppdateringar under nästa revidering av planen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
Mobil: 072-203 92 19
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: