Parkering

Arvidsjaur har ett stort utbud av tillgängliga parkeringar. I centrum finns det ca 300 parkeringsplatser att välja bland.

Alla offentliga parkeringar i centrum är avgiftsfria. Där inget anges får man på vardagar (utom dagar före sön- och helgdag) parkera högst 24 timmar i en följd.

På Storgatan mellan Björkgatan och Sjukstugegatan samt på Stationsgatans mellan Storgatan och Garvaregatan får fordon parkeras under högst 2 timmar på markerade platser.

Ytterligare parkeringsplatser kommer inom en framtid att tillkomma centralt inom kvarteret Lommen (området mellan Systembolaget och A-färg och tapet). Utvecklingen där innebär även skapandet av fler parkeringsmöjligheter för längre fordon, som ex. personbil med släp/husvagn. Inom kvarteret Lommen kommer även en laddstolpe med laddmöjligheter för två elbilar åt gången att installeras under år 2017 via ett samarbete med Skellefteå Kraft.

Parkering i terräng (område som inte är väg) inom detaljplanelagt område får fordon ej stannas eller parkeras om inte annat angivits genom vägmärke. Förbudet omfattar ej tomt. På vissa gator gäller dessutom parkeringsförbud, vilket tillkännages med skyltar. Respektera dessa.

OBS! Trottoarerna är avsedda för gångtrafikanter. Tänk på gående, handikappade, synskadade. Parkering av fordon på trottoar eller på ett sätt som hindrar framkomligheten på trottoarer är förbjudet.

Kommunen utför regelbundet utredningar av tillgängliga parkeringsplatser. Materialet från dessa inventeringar finns i menyn till höger.

Relaterade Dokument

Skriv ut: