Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 

 

Vad är Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ?


Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Om inte markägaren medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark.
 

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad ?

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sej till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.

Du kan vanligtvis inte få parkeringstillstånd om

  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har rörelsehinder av kortvarigt slag

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet, vilket ska framgå av läkarintyg.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Ansökan
Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Läkarintyg ska bifogas ansökan. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.
 

Giltighet

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas för högst fem år.
Stöld eller förlust av parkeringstillstånd ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan ska skickas till kommunen som spärrar tillståndet. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller den myndighet som utfärdat det.
 
  

 

 

 

 

Skriv ut: