Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju mer kalcium och/eller magnesium, ju hårdare vatten.

Hårt vatten innebär bl a att större doser tvättmedel behövs och att ytfällningar kan orsaka problem med disk- och tvättmaskiner. Hårt vatten ökar även korrosionen på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan avhärdningsfilter användas.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar t ex rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas. Om vattnet är för mjukt, kan hårdheten höjas bl a genom tillsats av kalciumkarbonat . För enskilda brunnar finns sk alkaliska filter med kaliumkarbonat eller dolomit.
 

Vattnets hårdhet, tyska grader (dH):

0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20 Hårt


 

Skriv ut: