Vattenmätare

Det finns flera goda anledningar till att vattenmätare ska finnas installerade i fastigheten. Den främsta är att det ska vara rättvist för våra kunder, som faktureras för vad de faktiskt förbrukar. Det kan ge incitament till att spara vatten och därigenom minska kostanderna. Det bidrar till en mer ansvarsfull och hållbar vattenförbrukning.  

Kommunen står för själva mätaren och fastighetsägaren för installationen. När mätaren sitter i fastigheten är fastighetsägaren skyldig att vårda den. Fryser den exempelvis sönder blir fastighetsägaren fakturerad för kostnaden att köpa in en ny.

Mätaren ska bytas ut efter ett antal år. Detta är inget du som fastighetsägare behöver hålla koll på utan du kommer bli kontaktad av kommunen när det är dags.

Kommunen har valt att gå över till digitala vattenmätare som framgent kan avläsas via fjärravläsning. Det innebär att du som kund i framtiden slipper skicka in avläsningskort. Men så länge som ett avläsningskort kommer hem till dig så vill vi att du läser av vattenmätaren manuellt och skickar in. De digitala mätarna kan hjälpa både dig som fastighetsägare och kommunen att hitta läckage.

 

Skriv ut: