Ny anslutning

För att ansluta en fastighet till den allmänna anläggningen måste fastighetsägaren skicka in en ansökan om anslutning till Arvidsjaur kommun. Du hittar ansökan här nere under relaterade dokument.

Kommunen handlägger ansökan. Om ansökan beviljas upprättar kommunen en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna ledningen och fastighetsägarens VA-installation. Är fastigheten inom verksamhetsområdet så upprättas förbindelsepunkten i fastighetsgräns. Är fastigheten utanför verksamhetsområdet så upprättas förbindelspunkten i direkt anslutning till den allmänna ledningen och fastighetsägaren får ombesörja framdragning av ledningar även fram till fastighetsgräns.

Anslutning till den allmänna anläggningen debiteras med en så kallad anläggningsavgift. Den beräknas utifrån kommunens antagna VA-taxa som du hittar under Taxa & Bestämmelser här till höger.

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: