För att snabbt kunna informera invånare vid driftstörningar, avstängningar och andra händelser gällande vatten- och avlopp samt stadsnätet, använder Arvidsjaurs kommun sig av en SMS-tjänst.

SMS-tjänst för driftstörning

Meddelande går till de personer som är folkbokförda på berörd adress och har en mobiltelefon registrerad på adressen.

Flera adresser kan läggas till ditt telefonnummer. Om du kanske har både hus och stuga inom Arvidsjaur kommun eller kanske äldre anhöriga som du också vill få information om kan du gå in och registrera ditt telefonnummer på dessa adresser. Komplettera även med eventuella kontantkortstelefoner och jobbmobiler som kanske inte är registrerade på den fastighet som berörs. 

Om du vill bli aviserad på adresser som tillhör olika kommuner behöver du gå in på respektive kommuns/bolags kundportal.

Registret är huvudsakligen baserat på data från Bisnode (folkbokförda adresser till privatpersoner och företag) och vi lämnar inte ut uppgifter till någon. Registret används bara för detta syfte och inte för kommersiellt bruk.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR.

 

 

Skriv ut: