Samhällsplanering med karta

Fastighetsinformation och kartor

Kartor kan vara ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om en plats eller hjälpa en att hitta rätt. De är även ett bra underlag i samhällsplaneringen, orienteringsklubben, vandraren eller för den som vill bygga till något på tomten. De är även en förutsättning för korrekt fastighetsinformation.

Kartinformation från Lantmäteriet

På Lantmäteriets ”Kartsök och ortnamn” kan du söka information i Sveriges mest aktuella karta från Lantmäteriet. Kartan når du genom att klicka på länken ovan eller HÄR. I deras karta finns både topografisk-, terräng-, fjäll-, väg- och Sverigekartan samt ortofoto (brukar även ibland enkelt kallas flygbilder). Vill du se hur höjderna ser ut i landskapet väljer du terrängskuggning i listen till höger i Lantmäteriets verktyg. Det är även där du väljer vilken karta du vill se.

 

Information om min fastighet (Lantmäteriet)

Behöver du information om din fastighet? Via "Min fastighet" kan du logga in med e-legitimation och se tillgänglig information om din fastighet. Här finns även information om fastighetsgränser, lantmäteriförrättningar, servitut, hur man går tillväga om man vill sälja eller ge bort en fastighet, samt annat som kan vara bra att känna till kopplat till fastigheter.

Skriv ut: