Eldning utomhus

Anmälan av eldning i mindre omfattning

Eldning i mindre omfattning såsom risbränning, eldning av trädgårdsavfall, mindre valborgsmässobål eller dylikt på lämplig plats kan accepteras så länge röken inte medför sanitär olägenhet för närboende eller att lokala föreskrifter i kommunen säger annat.

Anmälningspliktig eldning

Anmälning hyggesbränning enligt fastställda rutiner till Räddningstjänst skriftligt. Kontakta Räddningstjänsten för rådfrågan: 0960-15800 el. 0960-15805.

Information och rådgivning av räddningstjänstensten i din kommun

Vardagar (månd-fred) kan Du vända dej till Arvidsjaurs kommuns räddningstjänst för att få information om vad som gäller för eldning utomhus. Telefon 0960-158 00 eller 0960-158 05.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att ett förstahandsingripande mot brandspridning kan göras (vattenslang, vattenkanna med stril, kratta eller annat likvärdigt).

Ansvar

Oavsett om anmälan är genomförd enligt ovan är alltid den som eldar ansvarig för eldningen.

Eldningsförbud

Om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelse gäller förbud mot eldning i skog och mark, undantag kan ges för miljöbränning.

Brandrisk

Information om brandrisk för ett specifikt område finns på SMHI:s hemsida.

Skriv ut: