Första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer. Men också att ta hand om mindre skador eller lindriga sjukdomar. 


Livräddande första hjälp ges på plats inom några minuter efter ett olycksfall eller hastigt insjuknande. I väntan på att ambulansen ska komma. 
Det gäller att snabbt hjälpa den skadade eller sjuke 
att få i sig syre eller förhindra denne från att förblöda.

Du kan genom kunskaper i första hjälpen förhindra och mildra allvarliga skador.
Eller till och med rädda liv.

Kontrollera i tur och ordning:

  • Medvetande
  • Andning
  • Puls

Ge därefter den hjälp som behövs. Det kan handla om att öppna luftvägarna, lägga personen i stabilt sidoläge, ge mun till mun-andning, hjärt- och lungräddning eller stoppa en blödning.

Skriv ut: