Bilden är från en övning, med elever från Umeå universitet och Sandbackagymnasiet 2017. Foto Kent Norberg

Hur agera vid trafikolycka

 

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Rädda

Om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, till exempel brand eller mitt i trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Larma 112

Var beredd på att svara på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka eller annat landmärke.
 • Vem är du och vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Hur många är skadade?
 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods skylt?"
 • Har något utsläpp/läckage skett?
 • Om olyckan har inträffat på motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...")

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.

Om en viltolycka inträffat ska du:

 • Varna andra trafikanter
 • Sätta ut varningstriangel
 • Ta hand om skadade
 • Markera platsen för olyckan
 • Anmäla viltolyckan till polisen via 112

Det är lag på att du måste markera platsen där kollisionen inträffat. Du måste också anmäla olyckan till polis på 112. Fastän djuret flyr till skogs kan det vara svårt skadat. Polisen sänder ut eftersökare och det är dennes uppgift att avgöra hur skadat djuret är.

Undvik viltolycka

Undvik kollision med älg. En älg kan väga mellan 300-400 kg, därför finns det stor anledning att väja för älg. Om en kollision är oundviklig: sikta mot bakdelen av djuret. Då faller förhoppningsvis inte älgen över motorhuven och in i vindrutan.

Väj inte för rådjur. Ett fullvuxet rådjur väger inte mer än 25 kg! Det låter grymt att inte väja undan, men det som finns bredvid vägen är ofta ett sämre alternativ än att krocka med rådjuret.

Anpassa farten. Var uppmärksam vid åkrar, kalhyggen, sjöar och sträckor med viltstängsel. Var extra uppmärksam vid gryning och skymning. Störst risk för viltolycka är under maj-juni under kalvavstötningen samt under hösten då jakt och bärplockning pågår.

Skriv ut: