Otrygg plats? Foto:pixabay
Otrygg plats? Foto:pixabay

Finns det platser där du upplever att det är otryggt?

Nu finns åter möjligheten att rapportera platser som upplevs som otrygga. 

De otrygga platserna rapporteras direkt på en karta och via ett formulär få du svara på ett par frågor om när och varför platsen känns otrygg. Det finns även möjlighet att lämna egna förslag på hur platsen kan bli tryggare. Informationen är ett värdefullt underlag för kommunens planeringen av den fysiska miljön.

Under hösten 2022 fick kommunen in 41 platser som upplevdes som otrygga. Handläggare har tittat på var och en av platserna och lämnat uppgifterna vidare till ansvariga både internt inom kommunen och externt, såsom trafikverket och polisen.

Den vanligaste orsaken till att en plats kändes otrygg från inrapporterade platser år 2022 var belysning som saknas och osäker trafiksituation. Bilister som kör för fort, dålig sikt och gropar/hål var några orsaker till att trafiksituationen upplevdes som osäker.

Kommunen tackar så mycket för de inrapporterade platserna som upplevs som otrygga. Och vi tar nu gärna emot nya rapporteringar och förslag via länken nedan. Det finns också en möjlighet att titta på de platser som rapporterades år 2022, se länken nedan.

 

Bilden visar den karta där du kan markera otrygga platser. Foto: Arvidsjaurs kommun

Bilden visar den karta där du kan markera otrygga platser. Foto: Arvidsjaurs kommun

Skriv ut: