Polisen informerar om hur du kan skydda din bostad mot inbrott

Skydda din bostad mot inbrott

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du några råd om hur du kan minska risken för inbrott.

Gör det svårt för tjuven att ta sig in

 

Tjuvens enklaste väg in i en bostad är från bottenplanet och från platser som är insynsskyddade. Tänk på det här så gör du det svårare för tjuven:

 

  • Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
  • Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.
  • Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar.
  • Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.
  • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.
  • Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.
  • Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.
  • Var försiktig med att släppa in okända personer. Om någon påstår sig vara myndighetsrepresentant eller av annan anledning vill komma in i ditt hem ska du begära legitimation. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Kontakta också ditt försäkringsbolag och ta reda på om du måste ha till exempel särskilda fönsterlås eller larm för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott.

På Polisens hemsida finns mer bra information. Klicka på länken nedan:

Polisens hemsida - Skydda dig mot bostadsinbrott

 

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

 

Starta grannsamverkan i ditt bostadsområde

 

För att få veta mer om grannsamverkan där du bor kan du ringa 114 14 och fråga efter en samordnare för grannsamverkan i Norrbottens län.

På hemsidan Samverkan mot brott finns en mängd bra information om hur du går till väga för att starta grannsamverkan. Det finns även en app framtagen för att grannsamverkan. Läs mer här: Grannsamverkan app

 

Mer information om Grannsamverkan hittar du på följande hemsidor:

 

Polisens hemsida - Grannsamverkan och kontaktinformation

Brås hemsida - Grannsamverkan

Samverkan mot brott hemsida - Grannsamverkan

Skriv ut: