Foto Kent Norberg.

Kultur för barn och ungdom


Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för Arvidsjaurs kommun. Enligt det fritidspolitiska programmet skall huvuddelen av resurserna gå till barn och unga och mycket av det som görs är avsett för att unga skall ha en rik och kreativ fritid.

Varje termin ger Kulturen ut en Kulturkalender som innehåller information om kommunens kulturutbud för barn och ungdomar. Denna skickas ut till alla förskolor och skolor i syfte att underlätta för personal att förarbeta, delta vid och bearbeta aktuella kulturarrangemang. Kulturkalendern visar även hur kommunen ska arbeta med ungdomspolitiken för att främja demokrati i kommunen. Kulturkalendern är en del av Kultur(läro)planen som är antagen i Kommunstyrelsen.

Skriv ut: