Länsungdomsrådet LUR

Länsungdomsrådet (LUR) söker ny kommunrepresentant from våren 2019.

Är du mellan 15 och 25 år, intresserad av politik, och har tankar om hur man kan utveckla regionen? Ansök då om platsen som kommunrepresentant i Norrbottens Länsungdomsråd, LUR!

Länsungdomsrådet skapades hösten 2012 för att förenkla samtal mellan politiker och ungdomar i Norrbotten. Arbetet i Länsungdomsrådet är bl a kopplat till Norrbottens kulturplan, som är det dokument som styr inriktningen på regionens insatser inom kultursektorn. I kulturplanen finns målet om barns och ungdomars delaktighet i kulturutbud och kulturutveckling. Länsungdomsrådet arbetar med många olika frågor. Vad som krävs: deltagande vid 3-4 möteshelger/år och att du är lyhörd gentemot vad dina kamrater och andra ungdomar tycker och tänker om sitt liv i Arvidsjaur.

Låter det intressant? Maila din intresseanmälan till Emma Öhgren eller Alexandra Möller till alex.moller@hotmail.com med kort motivering varför du vill vara med i LUR och varför vi bör välja just dig. Hör gärna av dig om du har frågor!


Vad gör LUR?

2016 arrangerade LUR bland annat en demokratidag med temat integration och jämställdhet. 2017 fick rådet bland annat komma med tankar och förslag vad gäller framtidens digitalisering av vården i ett projekt som hette Framtidens Hälsa och Vård 2035. 2018 åkte representanter från rådet till Almedalen för att hålla i ett seminarium för region Norrbotten. Det utmynnade i en paneldiskussion om ungas framtid på glesbygd och hur Norrbotten kan ta del i framtidens samhällsplanering på nationell nivå.

Skriv ut: