Åldersgränser

2016-09-28 09:51

Biofilmer för barn under 15 år ska vara granskade och godkända av Statens medieråd. En film får inte godkännas för visning för barn under 7, 11 eller 15 år om den kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen.

Så här fungerar åldersgränserna

 
Åldersgränser 

1. Barntillåten

Får ses på bio av alla oavsett ålder.

2. Från 7 år

Får ses på bio av barn som fyllt 7 år. (Barn under 7 år i vuxens sällskap)

3. Från 11 år

Får ses på bio av barn som fyllt 11 år. (Barn från 7 år i vuxens sällskap)

4. Från 15 år

Får ses av personer som fyllt 15 år. (Barn från 11 år i vuxens sällskap)

Ledsagarregeln

För åldersgränserna från 7 och från 11 år gäller den så kallade ledsagarregeln. Denna innebär att barn under 7 år får gå på en film med 7-årsgräns tillsammans med en vuxen. Barn från 7 år får gå på en film med 11-årsgräns tillsammans med en vuxen. Från och med 1 mars 2017 gäller även regeln filmer med 15-årsgräns där barn från 11 år får gå i vuxens sällskap. Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.


Skriv ut: