Föreningar

Föreningar och organisationer är en viktig samarbetspartner för att kunna erbjuda ett brett fritidsutbud och en bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Verksamheten är också en viktig del i en god folkhälsa, där en meningfull och stimulerande fritid bidrar till att skapa en attraktiv kommun för medborgarna att leva och bo i.

Arvidsjaurs kommun vill stödja föreningar och organisationer så att de kan bedriva bra verksamhet i kommunen. Stödet består av två delar: ekonomiskt bidrag (aktivitetsstöd) och fritt nyttjande av de flesta av kommunens lokaler. Det finns även möjlighet att samverka med kommunen kring projekt med samhällsnytta.

Katarina Landstedt

Katarina Landstedt

Kultur- och fritidschef

Telefon: 0960-157 67
E-post: katarina.landstedt@arvidsjaur.se

Jörgen Andersson

Jörgen Andersson

Anläggningschef

Telefon: 0960-556 00
E-post: jorgen.andersson@arvidsjaur.se

Amanda G Högdahl

Amanda Granberg Högdahl

Kulturkoordinator

Mobil: 070-251 35 39
E-post: amanda.granberghogdahl@arvidsjaur.se

Timmy Lindberg

Timmy Lindberg

Anläggningsskötare

Telefon: 0960-556 00
E-post: timmy.lindberg@arvidsjaur.se

Amanda Olofsson Ståhl

Amanda Olofsson Ståhl

Anläggningsskötare

Telefon: 0960-556 00
E-post: amanda.olofsson.stahl@arvidsjaur.se

Skriv ut: