Stipendier och priser

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser varje år pristagare 

 

Alla Arvidsjaurbor har möjlighet att nominera till de priser som kommunen har och vi tar tacksamt emot förslag under hela året. Priserna delas ut vid den årliga näringslivsgalan.

Arvidsjaurs kommun vill premiera personer, föreningar och organisationer som gör något utöver det vanliga. Detta kan tjäna som goda exempel och vara inspirerande för många andra i kommunen. Det är också ett sätt att tacka för ett aktivt deltagande i att göra Arvidsjaurs kommun till en bra plats att leva och verka i.

Fyra olika priser delas ut:

Kulturpriset går till person/-er, förening eller organisation inom kommunen som gjort kulturella insatser av betydelse för Arvidsjaurs kommun.

Ungdomskulturpriset går till ungdom eller ungdomar under 25 år som gjort kulturella insatser av betydelse för kommunen.

Ungdomsledarstipendium går till den som i sin ledargärning särskilt värnar om ungdomsgrupper under 20 år. Stipendiaten skall i ord och handling ha visat ett demokratiskt och mellan könen jämställt ledarskap. Dessutom ska ledaren varit ett allmänt gott föredöme och aktivt motverkat att ungdomar nyttjar alkohol eller andra droger.

Ungdomsidrottspris går till idrottsutövande ungdom under 25 år som utmärkt sig på ett bra sätt.

Nominering av kandidater med motivering ska inlämnas senast oktober till Arvidsjaurs Kommun,  933 81 Arvidsjaur eller genom att använda nedanstående formulär och skicka in till 

Nomineringsblankett till priser

Nomineringsblankett

Skriv ut: