Kommunspåret

Det kommunala elljusspåret kan inte dras ännu på grund av att pistmaskinen inte kommer över väg 95. Detta för att en ny infart till Camp Gielas finns numer och pistmaskinen kan ej passera där. Det arbetas för fullt med en ny överfart och när den är färdig kommer skidspåret att dras. Detta blir förhoppningsvis under vecka 10 eller 11.

Rymmarstadions skidspårsystem finns att tillgå. 

 

Skriv ut: