Kommunspåret

Kommunspåret

Spåret med start vid ishallen är nu preparerat. Dock är spåret omdraget, detta pga. pågående vatten och avloppsarbete. Vi omber er som nyttjar skidspåret att åka med försiktighet där det är omdraget då även backkurva nära ishallen påverkas. Det kan vara grus i spåret och belysningen är ej i funktion. 

Även pulkabacken bakom Ringelskolan/Ishallen är preparerad.

Preparering kommer att ske fredagar vidare, om ej kraftigt snöfall under helgen.

Även spåret mellan Prästberget och Vittjåkk är draget liksom pulkabacken på Vittjåkk. 

På vår Facebook-sida @campgielasarvidsjaur får du uppdateringar om spårstatus!

Skriv ut: