Kulturskolan läsåret 2019/20

Kulturskolan i Arvidsjaur erbjuder bild, dans, e-sport, musik, nycirkus, sång och teater för barn och unga till och med 25 år. Kulturskolan möter ca 300 elever varje vecka. Idag har vi ca 200 betalande elever med undervisning i Arvidsjaur och Glommersträsk. Vi har även avgiftsfri undervisning på förskolan, grundskolan och den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga.

Dag- men ibland även kvällstid används det kreativa aktivitets- och möteshuset Humlan av Kulturskolan för enskilda lektioner och gruppundervisning för både barn och ungdomar.

Kulturskolans elever genomför ca 30 föreställningar/utställningar per år tillsammans med sina lärare, både i mindre sammanhang ute i kommunen men också i större på skolorna, på Medborgarhuset, Arvidsjaurs kyrka och utanför kommunen.

Två gånger per år genomförs MUST, ett musikläger där eleverna får träffa elever från andra kulturskolor i Norrbotten. I länet finns också möjlighet för kulturskolans ungdomar att vara med i Blue bird samt söka till kören Arctic Light, NUS (Norrbottens ungdomssymfoniker) och AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra).

Alla kulturskolor i Norrbotten samverkar genom ett nätverk. Kulturskolecheferna har regelbundna träffar minst två gånger per år och lärarna ingår i olika grupper inom nätverket där de utbyter erfarenheter och genomför gemensamma utbildningar. Nätverket har en hemsida http://www.kulturskoleradet.se/ för att underlätta kommunikationen. Vartannat år har nätverket en sammankomst där samtliga medlemmar i nätverket träffas under två dagar och där kommunerna delar på kostnaden för föreläsningar och workshops. Vart fjärde år så träffas alla kulturskolor i både Norrbotten och Västerbotten.

Norrbottens Kulturplan har de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt och har tagits fram i samverkan mellan staten, regionen/landstinget och kommunerna. Ett av utvecklingsmålen är att säkerställa att musik- och kulturskolor finns i alla länets kommuner. Det betonas att skolorna är en viktig plantskola för blivande professionella utövare men också att alla barn och ungdomar ges möjligheter till att uppleva, lära känna sig själva och mogna som människor. 

Genom att ge barn och ungdomar ökad delaktighet kommer vi att få en bättre Kulturskola! Ungdomarna har en fokusgrupp som säkerställer ungas delaktighet och inflytande i verksamheten. Vill du vara med i styrelsen eller har frågor och funderingar så kan du kontakta Anders Lindell.

Vi deltar i många olika projekt, som möjliggör att vi kan bredda vår verksamhet i Arvidsjaurs kommun, både lokala, regionala och nationella.

Vill du enkelt ta del av information från Kulturskolan - gilla vår Facebooksida Ung I Arvidsjaur.

Skriv ut: