Avgifter

Dag- och kvällstid används Humlan av Kulturskolan för enskilda lektioner och gruppundervisning för både barn och ungdomar.

Vi erbjuder bild/slöjd, dans, e-sport, media, musik, musikal, nycirkus och teater 2018/19 – både terminskurser och kortare kurser.

Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr
Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr
Kursavgift 4 ggr: 100 kr            
Kursavgift 8 ggr: 200 kr
Hyra av instrument: 50 kr per termin
Syskon betalar halva priset på teminskursavgiften 400kr.


Skriv ut: