Vandring, friluftsliv & natur

Arvidsjaurs kommun har en fantastisk natur med allt ifrån kala lågfjäll till gammal urskog. Människor är beroende av naturen för sin överlevnad och har sedan urminnes tider alltid haft en stark koppling till naturen. Dags för dig att knyta an till din urtidsmänniska? Upplev naturen och återfinn ditt inre lugn!

Att främja friluftslivet är viktigt för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv. Intresset för vandring och utevistelse ökar varje år och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående arbete kring att öka förutsättningarna för medborgare och turister att kunna ta del av och vistas i naturen i kommunen.

 

Ta en titt och utforska vilka smultronställen vi har i kommunen!

 

Kommunen har även ett pågående LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar) med medel från Naturvårdsverket kring friluftsliv och vandring. För att se vad som pågår inom dess projekt och vad som redan är utfört, se vår sida om LONA-projekten.

Skriv ut: