Förbudsområden och skoterleder

 

 Skoter

 

Lokala trafikföreskrifter
Om skotertrafik behöver regleras från ordnings- eller säkerhetssynpunkt sker detta genom lokala trafikföreskrifter. Sådana föreskrifter kan gälla för ett område eller en viss färdled i terräng. Inom Arvidsjaurs kommun finns tre förbudsområden; Arvidsjaurs tätort, Vittjåkk och Arvidsjaurs skjutfält. Inom dessa områden är det endast tillåtet att köra på markerade leder.

Skoterförbudsområde  och skoterleder i Arvidsjaurs tätort
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom förbudsområdet runt Arvidsjaurs tätort (se länk till höger) Undantag gäller endast för de skoterleder som finns markerade på kartan. Att köra skoter längs elljusspår är absolut förbjudet. Hastighet på skoterleder inom förbudsområdet är 50 km/tim. På Nyborgstjärn och leden längs väg 95 från NTC till Sten Laestadiusväg är hastigheten begränsad till 30 km/tim.

Skoterförbudsområde – Vittjåkk
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon i terräng inom förbudsområdet runt Vittjåkk  (se länk till höger) Undantag gäller endast för markerade skoterleder.

OBS ! Skoterlederna inom förbudsområdena Arvidsjaurs tätort och Vittjåkk är markerade med ledkryss. Det är förbjudet att köra utanför dessa leder.

Skoterförbudsområde - Arvidsjaurs skjutfält
Det är förbjudet att framföra terrängskoter inom hela Arvidsjaurs skjutfält (se länk till höger). Skjutning med skarp ammunition vid skjutfältet kan ske både under veckor och helger. Då hela skjutfältet är klassat som skyddsobjekt väntar  civilrättslig domstol med höga bötesstraff för den som ertappas inom skjutfältet.

Skoterleder i Arvidsjaurs kommun
Skoterklubbarna i kommunen lägger ner ett stort arbete med att iordningställa och preparera skoterleder runt om i kommunen. På de lokala skoterföreningarnas hemsidor finns information om skoterleder, ledrapporter, arrangemang m.m. På Arvidsjaurkartan/turistkartan finns skoterleder i hela kommunen med (se länk till höger). Arvidsjaurkartan finns även att få i tryckt format via Turistbyrån.

 
När du kör snöskoter, tänk då på att;

Högertrafik gäller.

Stopplikt råder alltid när du korsar en väg.

Passagerare på skotern eller kälken måste gå över vägen.
Inom förbudsområde får passage endast ske vid markerad överfart/led.

På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.Spårning av djur med skoter är förbjudet.

Du har väjningsplikt mot skidåkare och gående.

Alkohol i kombination med skoterkörning är olagligt.

Anpassa farten efter din förmåga, terrängen och sikten.

 

Tänk på att som snöskoterförare är Du själv skyldig att ta reda på vad som gäller när Du beger dej ut i skog och mark! 

  

Skriv ut: